Betekenis belangrijke makelaarsbegrippen

betekenis belangrijke makelaarsbegrippen

Het staat vaak achter de prijs van een woning: k.k. Wat betekent deze afkorting eigenlijk? Deze en andere vragen veel gestelde vragen worden hieronder door ons beantwoord.

Wat betekenen Kosten Koper en Vrij Op Naam

Kosten Koper (k.k)
Als u een bestaande woning koopt, krijgt u te maken met Kosten Koper (K.K.).

Hierbij gaat het om kosten voor: overschrijving van het kadastraal recht naar de nieuwe eigenaar in het Hypothekenregister van het Kadaster; overdrachtsbelasting; notariskosten voor het passeren van de leveringsakte.

Vrij op naam (v.o.n.)
Bij een nieuwbouwwoning staat meestal achter de koopsom de term V.O.N.

Deze afkorting betekent Vrij op Naam. Dit houdt in dat alle kosten met betrekking tot het verkrijgen van het eigendom van de woning in de koopsom zijn inbegrepen.

Wat is een voorlopig koopcontact

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is een voorlopig koopcontract niet voorlopig.

De reden dat het zo wordt genoemd, is dat er veelal een ontbindende voorwaarde in op is genomen, bijvoorbeeld met betrekking tot de financiering. Verder is het een gewone geldige overeenkomst waarin alle afspraken tussen partijen zijn vastgelegd.

Wat wordt bedoelt met erfdienst-baarheden

Erfdienstbaarheden zijn lasten waarmee een erf is belast voor het gebruik van een erf, dat aan iemand anders toebehoort.

Wat is de akte van levering

Na het betalen van de koopsom van de woning, de bijkomende kosten en zakelijke lasten (onroerendzaakbelasting en waterschapslasten) ondertekent u de akte van levering bij de notaris en bent u eigenaar van de woning. Deze akte is ook het bewijs van de betaling van de koopsom. 

Wat is courtage

Courtage is de vergoeding of de provisie die de makelaar ontvangt voor zijn diensten, zoals de bemiddeling bij de aan- of verkoop van uw woning.

Wat is een optie

Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten.

Partijen zijn het dan al wel eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd.

Bij de verkoop van een nieuwbouwwoning is zo’n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een al bestaande woning wordt vaak ten onrechte het begrip “optie” gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een verkopende makelaar kan doen aan een belangstellende koper tijdens het onderhandelingsproces.

Zo’n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. De makelaar zal in de tussentijd proberen niet met een andere partij in onderhandeling te gaan. De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen in zijn financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning.

Een optie kunt u niet eisen; de verkoper en verkopende makelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.

Wat betekent een executieverkoop

Een executieverkoop is een gedwongen verkoop van een woning.

De reden kan zijn, dat een eigenaar niet meer aan de betalingsverplichtingen voldoet. Indien de eigenaar niet aan betalingsverplichtingen voldoet, kan de geldverstrekker verkoop van het onderpand (het huis) eisen.

De openbare verkoop vindt vaak plaats middels een veiling. De geschatte opbrengst van een woning is de executiewaarde. Deze waarde is over het algemeen wat lager, dan wanneer een woning via de reguliere manier zou worden verkocht.

Nieuwe look plakfolie
Wonen

Een nieuwe look met plakfolie

Heb je een kast of tafel waar je op uitgekeken bent maar is deze nog wel in goede staat? Gooi deze dan niet gelijk bij het oud vuil maar geef deze een nieuwe look! Vaak wordt er gelijk naar verf gegrepen maar dat is een hoop gedoe en het blijft best lang stinken. Ook kun […]

Lees meer
Is brievenbus verplicht
Wonen

Is een brievenbus verplicht?

Als je een huis hebt, is het hebben van een brievenbus essentieel. Het is niet alleen handig om je post te ontvangen, maar ook vaak verplicht volgens de wet. Alleen welke soorten brievenbussen zijn er? En zijn er nog regels wat betreft het plaatsen ervan? In deze blog vertellen we jou er alles over! Soorten […]

Lees meer
Verdien geld oude magazijnstellingen verkopen
Wonen

Verdien geld door oude magazijnstellingen te verkopen!

Als je een bedrijf runt of verantwoordelijk bent voor het beheer van een magazijn, is de kans groot dat je in de loop der jaren een flinke verzameling magazijnstellingen hebt opgebouwd. Wat veel mensen echter niet weten, is dat deze oude magazijnstellingen eigenlijk verborgen schatten zijn. In plaats van ze te laten verstoffen in een […]

Lees meer