Betekenis belangrijke makelaarsbegrippen

betekenis belangrijke makelaarsbegrippen

Het staat vaak achter de prijs van een woning: k.k. Wat betekent deze afkorting eigenlijk? Deze en andere vragen veel gestelde vragen worden hieronder door ons beantwoord.

Wat betekenen Kosten Koper en Vrij Op Naam

Kosten Koper (k.k)
Als u een bestaande woning koopt, krijgt u te maken met Kosten Koper (K.K.).

Hierbij gaat het om kosten voor: overschrijving van het kadastraal recht naar de nieuwe eigenaar in het Hypothekenregister van het Kadaster; overdrachtsbelasting; notariskosten voor het passeren van de leveringsakte.

Vrij op naam (v.o.n.)
Bij een nieuwbouwwoning staat meestal achter de koopsom de term V.O.N.

Deze afkorting betekent Vrij op Naam. Dit houdt in dat alle kosten met betrekking tot het verkrijgen van het eigendom van de woning in de koopsom zijn inbegrepen.

Wat is een voorlopig koopcontact

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is een voorlopig koopcontract niet voorlopig.

De reden dat het zo wordt genoemd, is dat er veelal een ontbindende voorwaarde in op is genomen, bijvoorbeeld met betrekking tot de financiering. Verder is het een gewone geldige overeenkomst waarin alle afspraken tussen partijen zijn vastgelegd.

Wat wordt bedoelt met erfdienst-baarheden

Erfdienstbaarheden zijn lasten waarmee een erf is belast voor het gebruik van een erf, dat aan iemand anders toebehoort.

Wat is de akte van levering

Na het betalen van de koopsom van de woning, de bijkomende kosten en zakelijke lasten (onroerendzaakbelasting en waterschapslasten) ondertekent u de akte van levering bij de notaris en bent u eigenaar van de woning. Deze akte is ook het bewijs van de betaling van de koopsom. 

Wat is courtage

Courtage is de vergoeding of de provisie die de makelaar ontvangt voor zijn diensten, zoals de bemiddeling bij de aan- of verkoop van uw woning.

Wat is een optie

Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten.

Partijen zijn het dan al wel eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd.

Bij de verkoop van een nieuwbouwwoning is zo’n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een al bestaande woning wordt vaak ten onrechte het begrip “optie” gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een verkopende makelaar kan doen aan een belangstellende koper tijdens het onderhandelingsproces.

Zo’n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. De makelaar zal in de tussentijd proberen niet met een andere partij in onderhandeling te gaan. De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen in zijn financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning.

Een optie kunt u niet eisen; de verkoper en verkopende makelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.

Wat betekent een executieverkoop

Een executieverkoop is een gedwongen verkoop van een woning.

De reden kan zijn, dat een eigenaar niet meer aan de betalingsverplichtingen voldoet. Indien de eigenaar niet aan betalingsverplichtingen voldoet, kan de geldverstrekker verkoop van het onderpand (het huis) eisen.

De openbare verkoop vindt vaak plaats middels een veiling. De geschatte opbrengst van een woning is de executiewaarde. Deze waarde is over het algemeen wat lager, dan wanneer een woning via de reguliere manier zou worden verkocht.

waarom latex spuiten
Wonen

Waarom latex spuiten in plaats van rollen?

Of je nu de muren van je nieuwbouwwoning wilt laten verven of de muren in je huidige woning, na een goede latex beurt zien ze er weer als nieuw uit! Vroeger gebeurde het aanbrengen van latex altijd standaard met een roller. Tegenwoordig heb je ook nog een andere mogelijkheid: het laten spuiten van latex. Hoe […]

Lees meer
latex spuiten
Wonen

Wat is latex spuiten?

Traditioneel wordt latex aangebracht met een roller. Echter steeds vaker wordt latex aangebracht door middel van spuiten. Nog niet iedereen is hier echter mee bekend. In dit artikel geven we je een aantal basisinzichten rondom de mogelijkheden van muren laten spuiten. Latex spuiten – hoe werkt dat? Door het gebruik van een pomp wordt de […]

Lees meer
voordelen latex spuiten
Wonen

De voordelen van latex spuiten

Eens in de zoveel tijd is het nodig om je huis of het kantoorgebouw te schilderen of wil je het opknappen. Vaak kost dit veel moeite en tijd. Ook weten mensen meestal niet hoe ze dit het beste aan kunnen pakken Wil je je woning, bedrijfsruimte of loods laten verven, maar weet je niet hoe […]

Lees meer