logo-manifesto

Het Platform Voor Ambacht In Nederland

In onze snelle samenleving is er helaas weinig plaats voor langzaam ambacht. De massa verkiest ‘fast’ boven ‘slow’. We staan niet meer stil bij wat we kopen, wat we eten, wie we zijn. Wij staan wel stil. Wij verkopen geen ‘producten’ aan ‘consumenten’, wij willen ambachtslieden delen, je bewust maken van ambachtslieden bij jou in de buurt. Wij zijn Veeda. Het platform voor ambacht in Nederland.

"Have nothing in your house that you do not know to be useful, or believe to be beautiful."

- William Morris

Duurzaam

Alle ambachtslieden werken met aandacht voor de omgeving. De door ons uitgekozen ambachtslieden proberen de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Wij proberen om alleen lokale ambachtslieden te selecteren die in ieder geval proberen om duurzaam te werken.

Ambachtelijk

Alle ambachtslieden werken nog echt ambachtelijk. Hun werkplaats staat niet vol met machines en andere apparaten. De door ons uitgekozen ambachtslieden zijn echter wel modern, maar met een ambachtelijke insteek. Ze hoeven dus niet per se met oude materialen of technieken te werken om nog ambachtelijke te zijn. Ambacht is een 'state of mind'.

Lokaal

De materialen waarmee wordt gewerkt worden zoveel mogelijk op een duurzame manier verkregen. Dit betekent dat ambachtslieden in eerste instantie proberen om zoveel mogelijk lokaal materiaal te gebruiken. Mocht er echter niet genoeg lokaal materiaal beschikbaar zijn dan wordt er gekozen voor materiaal uit Europa. Elke ambachtslid heeft natuurlijk een eigen manier van werken, maar wij als Veeda zijnde stimuleren het gebruik van lokale materialen.

Transparant

Degene die een product maakt is voor ons net zo belangrijk als het product zelf. Vandaar dat wij volledig transparant zijn in de werkwijze, we streven ernaar om als een open boek te zijn. Daarom wordt er bij elk ambachtslid reviews getoond. Zo kan je per ambachtslid een goed beeld krijgen van zijn of haar kwaliteiten.